ثبت نام دوره های مکالمه زبان انگلیسی و آمادگی آزمون آیلتس (IELTS) تابستان ۱۴۰۱ (آموزش حضوری – آنلاین )

 زبان آموزان فعلی موسسه ( زبان آموزان که در فصل زمستان ۱۴۰۰ یا بهار ۱۴۰۱ در دوره های مکالمه یا آمادگی آزمون آیلتس دیباگران – نوید پارس شرکت داشته اند) این گروه از متقاضیان عزیز می توانند بر اساس نمودار سطوح آموزشی زبان انگلیسی، دوره بعدی خود را انتخاب و از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ نسبت به […]

ثبت نام دوره های مکالمه زبان انگلیسی و آمادگی آزمون آیلتس زمستان ۱۴۰۰

 زبان آموزان فعلی موسسه ( زبان آموزان که در فصل تابستان یا پائیز  ۱۴۰۰ در دوره های مکالمه یا آمادگی آزمون آیلتس دیباگران – نوید پارس شرکت داشته اند) این گروه از متقاضیان عزیز می توانند بر اساس نمودار سطوح آموزشی زبان انگلیسی، دوره بعدی خود را انتخاب و از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ نسبت به ثبت […]

دعوت به همکاری(مدیر شبکه – کارشناس نگهداری و تعمیرات کامپیوتر)

ثبت نام دوره های مکالمه زبان انگلیسی و آمادگی آزمون آیلتس پائیز ۱۴۰۰

 زبان آموزان فعلی موسسه ( زبان آموزان که در فصل تابستان یا بهار ۱۴۰۰ در دوره های مکالمه یا آمادگی آزمون آیلتس دیباگران – نوید پارس شرکت داشته اند) این گروه از متقاضیان عزیز می توانند بر اساس نمودار سطوح آموزشی زبان انگلیسی، دوره بعدی خود را انتخاب و از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ نسبت به ثبت […]

برنامه دوره های ارتقا پایه ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان-تابستان ۱۴۰۰

دوره های مهارتی و کاربردی: تخصصی – مهندسی – بهار و تابستان ۱۴۰۰

برنامه آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی – بهار ۱۴۰۰