دعوت به همکاری(مدیر شبکه – کارشناس نگهداری و تعمیرات کامپیوتر)

نمرات

اطلاعیه اعلام نمرات و ادامه جلسات باقیمانده دوره های زبان انگلیسی زمستان ۹۸

اسامی پذیرفته شدگان نهایی پذیرش مدرس پاییز ۹۸- متقاضیان شیراز

اسامی پذیرفته شدگان نهایی پذیرش مدرس- پاییز ۹۸

کد داوطلبی   نام نام خانوادگی
۹۸۳۲۴۴ سرکارخانم میترا بهروزی
۹۸۳۱۵۴ سرکارخانم پرستو پورابراهیم
۹۸۳۱۹۷ سرکارخانم حدیث جوکار
۹۸۵۵۱۲ جناب آقای سیدامیرحسین حسینی
۹۸۳۱۹۲ سرکارخانم فاطمه ساسانی
۹۸۳۲۳۸ سرکارخانم ندا ساسانی
۹۸۳۲۸۰ سرکارخانم لیلی سردابی
۹۸۳۱۷۹ سرکارخانم آرشیدا فقیهی
۹۸۳۱۷۶ سرکارخانم پرنیان قدمگاهی
۹۸۳۲۹۶ سرکارخانم غزل کرامتی
۹۸۳۱۴۸ سرکارخانم مریم مالکی
۹۸۳۱۴۰ سرکارخانم مهسا محسنی
۹۸۵۵۲۹ جناب آقای سید علی موسوی راد
۹۸۳۳۱۱ سرکارخانم فاطمه السادات موید
۹۸۳۱۳۲ سرکارخانم کیمیا نعمت اللهی
۹۸۳۱۳۱ سرکارخانم مارال نجفی تیره شبانکاره