نمرات دوره های زبان انگلیسی زمستان ۹۸

لطفا برای مشاهده نمرات فصل زمستان ۱۳۹۸ کدملی خود را وارد نمایید.

کد ملی:

بازگشت به سایت

دریافت فایل وبینار آشنایی و ارزیابی سوالات در LISTENING آزمون IELTS

وبینار آشنایی با انواع سوالات و شیوه های ارزیابی آنها در مهارت LISTENING آزمون IELTS