تقویم آموزشی دپارتمان زبان های خارجی گروه آموزشی دیباگران – نوید پارس (تابستان  ۱۴۰۳) 

زبان آموزان فعلی:خواهشمند است جهت بهره مندی از اولویت ثبت نام زبان آموزان فعلی موسسه، ضمن اطلاع از برنامه های آموزشی تابستان ۱۴۰۲ نسبت به ثبت نام مطابق جدول زمانبندی زیر اقدام فرمائید.

زبان آموزان جدید: خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در دوره ها، مطابق جدول زمانبندی ثبت نام از تاریخ ۸ خرداد ماه جهت نوبت تعیین سطح به صورت حضوری یا مجازی (ورود به سایت) اقدام نمایید.

شیوه اطلاع از برنامه آموزشی:

  • مشاهده برنامه آموزشی دوره های زبان خارجی از طریق وب سایت (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰)
  • مشاهده برنامه آموزشی در برد دپارتمان زبان موجود در ساختمان شماره ۱ (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲)
  • دریافت فایل pdf دوره های زبان خارجی به همراه لینک ثبت نام  از طریق ارسال پیام واتساپ به شماره ۰۹۰۱۲۳۳۶۰۵۶و درخواست ارسال فایل از کارشناسان موسسه (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲)

شیوه ثبت نام:

  • وب سایت موسسه

جدول زمانبندی ثبت نام

زبان آموزان فعلی

شروع ثبت نام زبان آموزان فعلی

(حضوری و اینترنتی)

از ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
 

زبان آموزان جدید

 

شروع ثبت نام تعیین سطح (حضوری و اینترنتی) از ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
شروع ثبت نام زبان آموزان جدید از ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
تقویم ترم شروع پایان تعطیل جلسات جبرانی
شنبه-چهارشنبه

چهارشنبه

۱۴۰۳/۰۴/۱۳

چهار شنبه

۱۴۰۳/۰۶/۲۱

۱۴۰۳/۰۶/۱۴  ——-
یکشنبه-سه شنبه سه شنبه

۱۴۰۳/۰۴/۱۲

سه شنبه

۱۴۰۳/۰۶/۲۰

۱۴۰۳/۰۴/۲۶ 

۱۴۰۳/۰۶/۰۴ 

۱۴۰۳/۰۵/۰۵ 
دوشنبه-پنجشنبه پنجشنبه

۱۴۰۳/۰۴/۱۴

دوشنبه

۱۴۰۲/۰۶/۰۶

۱۴۰۳/۰۴/۲۵ 

۱۴۰۳/۰۶/۱۲ 

۱۴۰۳/۰۵/۰۵

۱۴۰۳/۰۵/۱۹  

تقویم آموزشی دپارتمان زبان های خارجی گروه آموزشی دیباگران – نوید پارس (پاییز  ۱۴۰۲) 

زبان آموزان فعلی:خواهشمند است جهت بهره مندی از اولویت ثبت نام زبان آموزان فعلی موسسه، ضمن اطلاع از برنامه های آموزشی پاییز ۱۴۰۲ نسبت به ثبت نام مطابق جدول زمانبندی زیر اقدام فرمائید.

زبان آموزان جدید: خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در دوره ها، مطابق جدول زمانبندی ثبت نام از تاریخ ۳۱ مرداد ماه جهت نوبت تعیین سطح به صورت حضوری یا مجازی (ورود به سایت) اقدام نمایید.

شیوه اطلاع از برنامه آموزشی:

  • مشاهده برنامه آموزشی دوره های زبان خارجی از طریق وب سایت (از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰)
  • مشاهده برنامه آموزشی در برد دپارتمان زبان موجود در ساختمان شماره ۱ (از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰)
  • دریافت فایل pdf دوره های زبان خارجی به همراه لینک ثبت نام  از طریق ارسال پیام واتساپ به شماره ۰۹۰۱۲۳۳۶۰۵۶و درخواست ارسال فایل از کارشناسان موسسه (از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰)

شیوه ثبت نام:

  • وب سایت موسسه

جدول زمانبندی ثبت نام

زبان آموزان فعلی

شروع ثبت نام زبان آموزان فعلی

(حضوری و اینترنتی)

از ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
 

زبان آموزان جدید

 

شروع ثبت نام تعیین سطح (حضوری و اینترنتی) از ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
شروع ثبت نام زبان آموزان جدید از ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
تقویم ترم شروع پایان تعطیل جلسات جبرانی
شنبه-چهارشنبه

چهارشنبه

۱۴۰۲/۰۷/۱۵

چهار شنبه

۱۴۰۲/۰۹/۲۲

——- ——-
یکشنبه-سه شنبه یکشنبه

۱۴۰۲/۰۷/۱۶

سه شنبه

۱۴۰۲/۰۹/۲۱

——- ————-
دوشنبه-پنجشنبه  دوشنبه

۱۴۰۲/۰۷/۱۷

دوشنبه

۱۴۰۲/۰۹/۲۳

——-

————-