مبانی سلامت،ایمنی ومحیط زیست HSE (عمران و معماری – اجرا – ارتقا پایه ۳ و تمدید )

محاسبه انرژی در ساختمان و صرفه جویی در مصرف انرژی (رعایت مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان)

دوره الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان ودوره های ارتقا پایه ۲ به ۱ نظارت و طراحی _ معماری

دوره اصول حرفه‌ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت و دوره های ارتقا ۳ به ۲ نظارت _ عمران

دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان- تابستان ۱۴۰۱

دوره های ارتقاء پایه و ورود به حرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان-بهار ۱۴۰۱