آموزش شبیه سازی و تحلیل مدارهای الکتریکی و الکترونیکی با نرم افزار proteus

اهداف:

نرم افزاری پایه ای برای تمامی مهندسان برق (الکترونیک – مخابرات- قدرت-کنترل) و مهندسی پزشکی (گرایش بیو الکتریک) می باشد. این نرم افزار یکی از معروفترین نرم افزارهای تحلیل مدارات الکترونیکی و مدارات مجتمع می باشد. گستردگی و تنوع مدارات آنالوگ و دیجیتال که حاوی عناصر فعال و غیر فعال می باشند، مهندسان الکترونیک را مجبور به طراحی نرم افزاری کرده که تمامی شبیه سازی ها و تحلیل های متنوع مداری را به روش دقیق و قابل اعتماد انجام داده و مرجع مناسبی برای تحلیل مدارات الکترونیکی می باشد. در واقع این نرم افزار فاصله بین تحلیل نظری مدار تا ساخت عملی را پر می کند.

مخاطبین:

۱.کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق ( گرایشهای الکترونیک-مخابرات-قدرت-کنترل) و همچنین رشته مهندسی پزشکی (گرایش بیو الکتریک) می توانند از این دوره استفاده نمایند.
۲.دانشجویان کاردانی برق نیز می توانند در این دوره آموزشی شرکت کنند.

سرفصل:

آنالیز مدارات DC (مدارات جریان مستقیم)
رسم مدارهای ساده مقاومتی (مدارات سری – موازی)
آنالیز ولتاژ و جریان ( نمایش مقادیر خروجی- ارسال خروجی به فایل .out )
بررسی اثر تغییرات منابع ولتاژ و جریان در پارامترهای مدار

ادامه آنالیز مدارات جریان مستقیم

آنالیز مدارات AC  بر مبنای زمان(مدارات ساده مرتبه اول و دوم)

آنالیز مدارات AC بر مبنای فرکانس

ادامه ی مدارات AC

قطعات کاربردی دیود و تقویت کننده ی عملیاتی((op-amp

ترانزیستور دو قطبی

ترانزیستور اثر میدانی

شیوه ثبت نام

۱) ثبت نام غیر حضوری: مراجعه به سامانه خدمات الکترونیکی دانش پژوهان

۲)‌ ثبت نام حضوری: مراجعه به نشانی خیابان قصردشت،‌چهارراه زرگری ساختمان دیباگران – تلفن: ۰۷۱۳۶۰۵۶