دوره جامع مدل سازی سه بعدی توسط نرم افزار ۳Ds MAX 2019

روش های ساخت ، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی

آشنایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان

طراحی و ویرایش صفحات وب با HTML5 & CSS3 ویژه نوجوانان-آموزش آنلاین