نقشه کشی صنعتی توسط نرم افزار AUTO CAD-2019(آموزش آنلاین)

طراحی وب سایت بااستفاده از ASP.Net Core 3.0(آموزش آنلاین)

طراحی قطعات پیچیده صنعتی با استفاده از نرم افزار Solid Works(آموزش آنلاین)

آموزش برنامه نویسی با PYTHON-ویژه نوجوانان(آموزش آنلاین)

طراحی صفحات واکنش گرا با HTML5 & CSS3 (آموزش آنلاین)

شروع ثبت نام دوره های دپارتمان نوجوانان-تابستان ۹۹

شروع دوره آموزش برنامه نویسی با PYTHON-ویژه نوجوانان(آموزش آنلاین)