شرح وظایف مجری ، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت

برگزاری دوره معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان

تطبیق زمین با اسناد مالکیت و پیاده کردن زمین و عناصر ساختمانی-آموزش آنلاین

برنامه آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی – مرداد و شهریور ۹۹

طراحی و راه اندازی سریع فروشگاه های اینترنتی با استفاده از WordPress -آنلاین

ساخت قالب وردپرس بدون برنامه نویسی دوره های غیر حضوری(آنلاین)

آموزش نقشه کشی ساختمان با نرم افزار Autocad – ویژه نوجوانان(آموزش آنلاین)

عملیات برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط نرم افزار MS Project (آموزش آنلاین)